Zoek
Sluit dit zoekvak.

Disclaimer

Disclaimer van www.smikkels.nl (01-01-2022)

Artikel 1. Definities
1.1. In deze disclaimer hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

a. Smikkels: Smikkels V.O.F. de gebruiker van deze disclaimer:Smikkels V.O.F. is gevestigd aan de St. Josephstraat 48A te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81825013;

b. bezoeker: de persoon die de website bezoekt;

c. Website: de verzameling pagina’s die via internet kunnen worden opgevraagd via
www.smikkels.nl dan wel enige andere domeinnamen die zijn of nog zullen worden geregistreerd op naam van Smikkels en/of domeinnamen die Smikkels gebruikt krachtens reeds verstrekte of nog te verstrekken licentie van de rechthebbende op die domeinnamen.

Artikel 2. Inhoud
2.1. Smikkels heeft het recht de informatie en de functionaliteiten van de website en de inhoud van deze disclaimer te allen tijde aan te passen en/of uit te breiden en/of te verwijderen.

2.2. Smikkels kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1. Smikkels is de eigenaar van de website.

3.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, de daarop aangeboden informatie, de teksten, afbeeldingen, foto’s en logo’s, berusten bij Smikkels of bij haar licentiegevers.

3.3. Het is de bezoeker niet toegestaan, zonder toestemming van Smikkels of de rechthebbende, de website, de daarop aangeboden informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en logo’s: te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te verveelvoudigen, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.

3.4. Het is niet toegestaan de website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van de website of inhoud verzamelt.

3.5. Indien de bezoeker in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Smikkels, dan is de bezoeker aansprakelijk voor alle schade die Smikkels daardoor lijdt.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1. Door de bezoeker kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op de website staat. Smikkels staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op de website staat. Indien de bezoeker er zeker van wil zijn dat de informatie correct is, dan dient de bezoeker via de e-mail of het contactformulier contact op te nemen met Smikkels.

4.2. Smikkels garandeert niet dat de website te allen tijde beschikbaar is en dat alle functionaliteiten altijd volledig beschikbaar zijn. Door technische omstandigheden is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken.

4.3. Smikkels wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website en alle daarop aangeboden functionaliteiten uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 5. Links naar websites van derden
5.1. Op de website staan links naar andere websites. Door op een link naar een website van een derde te klikken verlaat de bezoeker de website. De bezoeker realiseert zich dat Smikkels niet op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud van de websites van derden en/of voor het handelen van deze derden. Smikkels garandeert niet dat de informatie op deze websites van goede kwaliteit is. Smikkels heeft geen controle over de inhoud van de websites van derden. Derden kunnen de inhoud van hun website te allen tijde wijzigen. Van Smikkels kan niet verwacht worden dat zij deze wijzigingen bijhoudt.

5.3. Het gebruik van links naar websites van derden en/of het gebruik van diensten die op deze websites worden aangeboden is voor risico van de bezoeken.

Om een recept of product aan je favorieten
toe te voegen moet je ingelogd zijn op je
Smikkels account.
INLOGGEN
Heb je nog geen Smikkels account? Maak er een aan! >>

BLIJF OOK OP DE HOOGTE!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang 1 tot 2 keer per maand afwisselend recepten, nieuw, korting en collectie updates.

Nieuwsbrief Smikkels

Alsjeblieft!

TOT 15% KERST KORTING

Op de gehele Smikkels collectie

Cadeautje voor jou!

15% SINTERKLAAS KORTING​

Op de gehele Smikkels collectie

t/m maandag

30% CYBER MONDAY KORTING​

Op de gehele Smikkels collectie

Niet vergeten!

TOT 30% BLACK FRIDAY KORTING​

Op de gehele Smikkels collectie